Lokalt virkende steroider

Blandt de ved fremgangsmåden ifølge opfindelsen fremstillede forbindelser foretrækkes .: A. Til topisk anvendelse: 16p-metyl-9a-klor-21-desoxyprednisolon-17a-propionat, -butyrat, -isobutyrat og -valerat, 16p-metyl-9oc-fruor-21-desoxyprednisolon-17a-valerat, 16p-metyl-9a-klor-21-desoxyprednisolon-17a-benzoat, 16p-metyl-9a-klor-21-desoxyprednisolon-lip, 17oc-dipropionat, 16p-metyl-9a>-fluor-21-desoxyprednisolon-lip-propionat-17a-valerat, l6P-metyl-9a-klor-2l-desoxyprednisolon-llp-benzoat- 17oc-propionat, Among the process of the invention compounds prepared is preferred in particular .: A. For topical application: 16p-methyl-9a-chloro-21-desoxyprednisolone 17a-propionate, butyrate, valerate, and isobutyrate, 16-methyl-9oc -fruor-21-desoxyprednisolone-17-valerate, 16-methyl-9a-chloro-21-desoxyprednisolone-17-benzoate, 16-methyl-9a-chloro-21-desoxyprednisolone lip, 17? -prop-dipropionate, 16-methyl-9a > -fluoro-21-desoxyprednisolone lip-propionate-17-valerate, l6P-methyl-9a-chloro-2l-desoxyprednisolone llp-benzoate 17? -prop-propionate,

Lokalt virkende steroider

lokalt virkende steroider

Media:http://buy-steroids.org